English (United Kingdom)Lao
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 15: 13

ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາກາດ ​ແລະ ສຽງ

 1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ​ແລະ ກົມ ວາງອອກ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ;
 2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຂອງກົມ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມ ທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ, ປັບປຸງລະບຽບການ, ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດ, ມາດຕະຖານຄວບຄຸມການ   ປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມາດຕະຖານຄວບຄຸມລະດັບຂອງສຽງ ແລະ ຄູ່​ມື​ແນະນຳ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວກັບການ​ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາກາດ, ສຽງ ​ແລະ ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອ​ນ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກວດກາແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດທາງ      ອາກາດ, ສຽງລົບກວນ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ, ​ກິດຈະ​ການ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ ຕ່າງໆ;
 5. ເປັນກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກ ຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ ອະນຸສັນຍາ ມົງເຣອານ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມ ສານເຄມີທີ່ທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ;
 6. ປະສານສົມທົບກັບສູນຝືກອົບຮົມຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂອງ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳມະນາດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກການຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ     ທາງ​ອາກາດ, ​ສຽງ ​ແລະ ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອ​ນ;
 7. ຈັດກອງປະຊຸມ, ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແລະ ປູກຈິດ​ສຳນຶກ ​ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາກາດ, ສຽງ ​ແລະ ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອ​ນ ​​ໃຫ້​ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 8. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດ ຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕົນ ເພື່ອສະກັດກັ່ນການລະເມີດມະຕິ, ຄຳສັງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;
 9. ຄຸ້ມ​ຄອງຊັບ​ສິນ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຂຶ້ນ​ແຜນການ, ງົບປະມານ ​ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ຕໍ່ຫົວໜ້າກົມ ເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ​ແລະ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງຫົວ ໜ້າກົມ.
LAST_UPDATED2
 
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 15: 30

ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ​ສານເຄມີເປັນພິດ

 1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ​ ແລະ ກົມ ວາງອອກ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ;
 2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຂອງກົມ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ຄູ່​ມື​ແນະນຳ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີເປັນພິດ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກວດກາ ການນຳເຂົ້າ, ຂົນສົ່ງ, ເກັບມ້ຽນ, ສົ່ງອອກ, ສົ່ງຜ່ານ ສານເຄມີເປັນພິດ;
 5. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ​ການບຳບັດ, ການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອເຄມີ, ເຄມີຕົກຄ້າງໃນທຳມະຊາດ ແລະ ເຄ ມີທີ່ຍື້ດໄດ້ ແລະ ຮັບຮອງບັນຊີສານເຄມີເປັນພິດ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງການຕົນ;
 6. ເປັນກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກ ຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ ສົນທິສັນຍາ ບາເຊວ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມການ ເຄື່ອນຍາຍສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍຂາມຊາຍແດນ ແລະ ການກຳຈັດ, ສົນທິສັນຍາສະຕ໋ອກໂຮມ ວ່າດ້ວຍ ສານເຄມີອົງຄະທາດ ທີ່ເປັນພິດຕົກຄ້າງ, ສົນທິສັນຍາ ຣອດເຕີດຳ ວ່າດ້ວຍຂະບວນການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການນຳເຂົ້າສານເຄມີອັນຕະລາຍ ແລະ ການສ້າງຍຸດທະສາດສາກົນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີເປັນພິດ;
 7. ປະສານສົມທົບກັບສູນຝຶກອົບຮົມຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂອງ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳມະນາດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານການນຄຸ້ມຄອງສານເຄມີເປັນພິດ;
 8. ຈັດກອງປະຊຸມ, ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແລະ ປູກຈິດ​ສຳນຶກ ​ກ່ຽວ​ກັບ ການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີເປັນພິດ, ໃຫ້​ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 9. ຕິດຕາມ​ການ​ປະຕິບັດ​ສິດ, ໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສິດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ປະກົດການ​ລະ​ເມີດ​ມະຕິ, ຄໍາ​ສັ່ງ, ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບ ການ​ຕ່າງໆຂອງ​ລັດ;
 10. ຄຸ້ມ​ຄອງຊັບ​ສິນ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຂຶ້ນ​ແຜນການ, ງົບປະມານ ​ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ຕໍ່ຫົວໜ້າກົມ ເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ​ແລະ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
LAST_UPDATED2
 
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 15: 03

ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກຄຸ້ມຄອງ​ສິ່ງເສດເຫຼືອ

 1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ​ ແລະ ກົມ ວາງອອກ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ;
 2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຂອງກົມ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມ ທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ, ປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ຄູ່​ມື​ແນະນຳ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງ    ເສດເຫຼືອ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງການຕົນ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກວດກາ ການນຳເຂົ້າ, ຂົນສົ່ງ, ເກັບມ້ຽນ, ສົ່ງອອກ, ສົ່ງຜ່ານ  ສິ່ງເສດເຫຼືອ;
 5. ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ກໍາຈັດ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ ​ໂດຍ​ນໍາ​ໃຊ້ຫຼັກການ 3Rs ຄື: ການຫຼຸດຜ່ອນ,  ການນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່, ການຜະລິດຄືນໃໝ່ ແນໃສ່ ຫຼຸດຜ່ອນການກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາມົນລະພິດດ້ານຕ່າງໆ;
 6. ປະສານສົມທົບກັບສູນຝຶກອົບຮົມຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂອງ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳມະນາດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງເສດເຫຼືອ;
 7. ຈັດກອງປະຊຸມ, ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແລະ ປູກຈິດ​ສຳນຶກ ​ກ່ຽວ​ກັບ ການຄຸ້ມຄອງ  ສິ່ງເສດເຫຼືອ ໃຫ້​ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 8. ຕິດຕາມ​ການ​ປະຕິບັດ​ສິດ, ໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສິດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ປະກົດການ​ລະ​ເມີດ​ມະຕິ, ຄໍາ​ສັ່ງ, ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບ ການ​ຕ່າງໆຂອງ​ລັດ;
 9. ຄຸ້ມ​ຄອງຊັບ​ສິນ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຂຶ້ນ​ແຜນການ, ງົບປະມານ ​ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​​ ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ຕໍ່ຫົວໜ້າກົມ ເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ​ແລະ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
LAST_UPDATED2
 
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 1 of 15