Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກົມກວດກາ PDF Print E-mail

ທ່ານ ຄຳພາ ພົມມະໄກສອນ

ຫົວໜ້າກົມກວດກາທ່ານ ວິລະວັດ ເທບພິທັກ

ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ

ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ໄຊຍະຈັກ

ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ

ທ່ານ ວິພັນໄຊ ຈັນສະມຸດ

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ-ແຜນການ

ທ່ານ ສົມແພງ ໄຊຍະແສງ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພັກ

ທ່ານ ລັດດາພອນ ສີສະອາດ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ທ່ານ ສີເມືອງ ເພັດຊົມພູ

ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງ ແລະ ຄຳສະເໜີ

Last Updated on Monday, 09 January 2017 15:47