Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ການອອກແຮງງານຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມກົມກວດກາ
ການອອກແຮງງານຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມກົມກວດກາ PDF Print E-mail
Written by ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ   
Monday, 09 January 2017 08:58

ວັນທີ 05/01/2017 ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມກົມກວດກາ ໄດ້ສ້າງຂະບວນອອກແຮງງານລວມ ຢູ່ຂອບເຂດລໍລິເວນ ຕຶກສຳນັກງານຫ້ອງການກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຫ້ອງການ ກຊສ ໄດ້ຈັດສັນແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບອານາໄມໃຫ້ແຕ່ລະກົມ.

ການອອກແຮງຄັ້ງນີ້ກໍເປັນສ້າງກິດຈະກຳຕາມແຜນ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມກົມກວດກາປີນີ້ ແລະ ເພື່ອເປັນການຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນສຳຂອງຊາດ ໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

 

Last Updated on Monday, 09 January 2017 09:56