Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດ ແລະ ບົດແນະນຳການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກຊສ
ເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດ ແລະ ບົດແນະນຳການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກຊສ PDF Print E-mail
Written by ນາງ ບູດສະດີ ຈັນດາທານີ   
Tuesday, 26 August 2014 09:32

ກົມກວດກາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ແລະ ບົດແນະນຳການ ແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ  ຂຶ້ນໃນວັນທີ 4-5 ສິງຫາ 2014  ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ສີສະຫວັດ ວິທະ ໄຊ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ  ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກຊສ ແລະ ທ່ານ ນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະ ຈິດ ກໍາມະການ ພັກ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກຊສ ມີບັນດາຄະນະຊີ້ນໍຳການແຈ້ງຊັບສິນຈາກອົງການ ກວດກາລັດຖະ ບານ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິ ຊາການພາຍໃນ ກະຊວງ ຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນຈໍານວນ 668 ສະຫາຍ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມ ດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 159/ລບ, ລົງວັນທີ 04 ມິຖຸນາ 2013, ບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ສະບັບເລກທີ 224/ອກລ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2013  ແລະ ຮ່າງແບບຟອມແຈ້ງຊັບສິນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງທົ່ວເຖິງ ແນໃສ່ ເພື່ອຍົກສູງທັດສະນະຄວາມຮັບຮູ້, ເຫັນໄດ້ເຫດຜົນ  ແລະ ຄວາມສໍຳຄັນຂອງການແຈ້ງ ຊັບສິນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍແຈ້ງຊັບສິນ ພ້ອມນັ້ນກໍ່ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເຊື່ອມຊຶມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ.

Last Updated on Tuesday, 26 August 2014 13:28