English (United Kingdom)Lao
ກ່ຽວກັບກົມ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງ ກຄປ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ຈັນທີ່ 20 ເມສາ 2015 ເວລາ 14: 40

ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າອາກາດ ຂຽນເປັນອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ "ກຄປ"​ ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ ​ເປັນ​ເສນາ​ທີ​ການ​ໃຫ້​ແກ່​ ຄະນະ​ນຳ ກະຊວງກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ.

LAST_UPDATED2
 
ບົດຄວາມ ອື່ນ ໆ...