English (United Kingdom)Lao
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ຈັນທີ່ 21 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 14: 45

ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,


ຖະໜົນ: ນາໄຮ່ດຽວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ/ແຟກ: +85621 265017,

ເວບໄຊ: http://dndmcc.monre.gov.la

LAST_UPDATED2