English (United Kingdom)Lao

Login Formສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ສະມາຊິກ : 3
Content : 132
ເວັບລິງ : 6
Content View Hits : 197032
ເຮົາມີ 4 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ຝຶກອົບຮົມ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 03 ເມສາ 2018 ເວລາ 10: 37

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ​ຂະ​ແໜງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນ​ແຂວງ, ​ຂັ້ນ​ເມືອງ ໃນວັນທີ 22-23 ມີນາ 2018, ຢູ່ທີ່ເມືອງ ຄໍາ​ເກີດ, ​ແຂວງ ​ບໍລິ​ຄຳ​ໄຊ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-23 ມີນາ 2018, ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ພາຍ​ໃຕ້​ງົບປະມານ​ຂອງ​ລັດ ພາກ 63 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ​ຂະ​ແໜງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນ​ແຂວງ, ​ຂັ້ນ​ເມືອງ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ເມືອງ ຄຳ​ເກີດ, ​ແຂວງ ​ບໍລິ​ຄຳ​ໄຊ. ຊຶ່ງພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສັງຂານ ທ່ຽງທຳມະວົງ, ຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກຊສ ແລະ ທ່ານ ເພັດສະໄໝ ໄຊຍະທິຈັກ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງ ຄຳເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ. ​ເຊິ່ງມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມທັງໝົດ 40 ກວ່າທ່ານ​ ຈາກ​ຂະ​ແໜງການຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນ​ກາງ ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ ພາຍໃນເມືອງ ຄໍາເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ: ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ​ໃຫ້​ແກ່ພະນັກງານ​ທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດ​ຮັບຮູ້​ໄດ້​ເຖິງບັນຫາ, ສາ​ເຫດ ​ແລະ ຜົນ​ກະທົບ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະວຽກງານ ການ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ການຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ທາດ​ອາຍ​ເຮືອນ​ແກ້ວ ​ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໄພພິບັດ.

ພາຍຫຼັງການຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ແລ້ວ ເຫັນວ່າພະນັກງານຂັ້ນເມືອງກໍໄດ້ມີການສົນທະນາ ຖາມ-ຕອບ ບາງບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຈະແຈ້ງ, ບາງຄໍາສັບວິຊາການ ຂອງວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ, ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ, ການຊື້ຂາຍກາກບອນ, ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອື່ນໆ...., ນອກຈາກນັ້ນບາງທ່ານກໍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາພາຍໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ.

ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລ້ວ ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ສະພາບ, ສາ​ເຫດ, ວິທີ​ການຫຼຸດຜ່ອນ​ຜົນ​ກະທົບ ​ແລະ ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວຽກງານການ​ອານຸລັກ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ຫຼາຍຂຶ້ນ.

 

 

LAST_UPDATED2