English (United Kingdom)Lao

Login Formສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ສະມາຊິກ : 3
Content : 132
ເວັບລິງ : 6
Content View Hits : 197031
ເຮົາມີ 6 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນການສໍາຫຼວດທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ ສ ປປ ລາວ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ພຸດທີ່ 26 ກໍລິກົດ 2017 ເວລາ 11: 01

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນການສໍາຫຼວດທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ  ຂອງ ສ ປປ ລາວ

ພາຍໃຕ້ ໂຄງການສ້າງບົດສື່ສານ ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທີ 3

ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017, ທີ່ ຫ້ອງໂຮງແຮມດອນຈັນ ພຣາເລດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ກພປ), ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ກຊສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ປຶກສາຫາລື ເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນການສໍາຫຼວດ ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ  ຂອງ ສ ປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງບົດສື່ສານ ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທີ 3 ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017, ທີ່ ຫ້ອງໂຮງແຮມດອນຈັນ ພຣາເລດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສີອໍາພອນ ແສງຈັນດາລາ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກຊສ. ກອງ​ປະຊຸມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ​ ​ຄະນະ​ວິຊາການປະສານງານ ທີ່ມາຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ບັນດາກົມ, ກອງ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃຕ້ ກຊສ, ກະຊວງ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ກະຊວງ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ  ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ​ແລະ ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ​ ລວມທັງໝົດ 32 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເເມ່ນ:

  • ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ນໍາສະເໜີຮ່າງບົດລາຍງານ ສະພາບລວມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ພາກທີ 1 ຂອງບົດສື່ສານ ແຫ່ງຊາດ);
  • ປຶກສາຫາລືເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ພາກສໍາຫຼວດທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ພາກທີ 2 ຂອງບົດສື່ສານ ແຫ່ງຊາດ) ຢູ່ໃນ 5 ຂະແໜງການ ເພື່ອຂໍຄໍາຄິດເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງຂໍ້ມູນ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກອງປະຊຸມ​​ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນໄລຍະ 1 ວັນ ໂດຍໄດ້​ມີ​ການ​ປຶກສາຫາລື, ນໍາສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່

ແຕ່ລະພາກ ແລະ ຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການເປັນຕົ້ນ ຂະແໜງການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດີນ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະສິກໍາ, ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ,  ພະລັງງານ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຕາມລໍາດັບ. ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວໂດຍການນໍາໃຊ້ຊອບແວ ແລະ ອີງໃສ່ບົດແນະນໍາຂອງ IPCC ປີ 1996 ແລະ 2006 ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດທາດອາຍເຮືອນແກ້ວກໍຄືການສ້າງບົດສື່ສານ ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທີ 3 ຂອງ ສປປ ລາວ;

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີບົດແລ້ວ. ບັນດາຜູ້ແທນຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ 2 ຮ່າງເອກະສານດັ່ງກ່າວເປັນຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນທີ່ຍັງຂາດ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເຫັນວ່າຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງເພີ່ມເຕີມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະຂອງກອງປະຊຸມ​ ​ເຊິ່ງ​ເລີ່​ມ​ແຕ່​ເວລາ 8:30 ຂອງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017 ​ແລະ ​ໄດ້​ປິດ​ລົງ ​ເວລາ 16:20ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.

LAST_UPDATED2