English (United Kingdom)Lao

Login Formສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ສະມາຊິກ : 3
Content : 132
ເວັບລິງ : 6
Content View Hits : 196834
ເຮົາມີ 1 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ປຶກສາຫາລືແລະປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ຮ່າງບົດລາຍງານການວິເຄາະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກແລະການກໍານົດວິທີການຫຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ສຸກທີ່ 02 ມິຖຸນາ 2017 ເວລາ 10: 30

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາ​ຫາລື ​ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ ຮ່າງບົດລາຍງານ ການວິເຄາະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການກໍານົດວິທີການ ໃນການສົ່ງເສີມ ເຕັກໂນໂລຊີ ສໍາລັບ ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນ ຂະແໜງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ພຶດສະພາ 2017, ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ພຶດສະພາ 2017, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ກັບ ຮ່າງບົດລາຍງານ ການວິເຄາະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການກໍານົດວິທີການ ໃນການສົ່ງເສີມ ເຕັກໂນໂລຊີ ສໍາລັບ ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນ ຂະແໜງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ. ພາຍ​ໃຕ້​ການເປັນປະທານ​ໂດຍ ທ່ານ ສັງຂານ ທ່ຽງທຳມະວົງ, ຮັກສາການ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມກອງ ພາຍໃນ ກຊສ ລວມທັງໝົດ 30 ກວ່າທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອ: ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ກັບ​ບັນດາ​ຂະ​ແໜງການ​ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງຮ່າງ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການເທັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອບອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ກອງ​ປະຊຸມ​ໄດ້ນຳ​ສະ​ເໜີ ກ່ຽວກັບ ປະຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ໂຄງການ​ໂດຍ​ຫຍໍ້ ​ແລະ ເປົ້າໝາຍໂຄງການ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດ ກໍາລັງພັດທະນາ ໃນການກໍານົດ ແລະ ວິເຄາະ ຄວາມຕ້ອງການເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ຈໍາເປັນ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ອາຍເຮືອນແກ້ວ ລວມທັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງ ​ແລະ ສ້າງຄວາມທົນທານ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພ້ອມ​ທັງນຳ​ສະ​ເໜີຮ່າງບົດລາຍງານ ການວິເຄາະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການກໍານົດວິທີການ ໃນການສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີ ສໍາລັບ ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນ ຂະແໜງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ.

ກອງປະຊຸມ ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ກັນ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ​ແລະ ຫຼັກການ ​ແລະ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທີ​ມງານ​ກອງ​ເລຂາປັບປຸງ ເນື້ອໃນຈຳນວນໜຶ່ງ ​ເປັນ​ຕົ້ນ: ບັນດາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຕໍ່ກັບການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າອາກາດ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເຊັ່ນ: ການແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ສົ່ງຮ່າງບົດລາຍງານໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ປະກອບຄຳເຫັນ ກ່ອນຈະສົ່ງໃຫ້ທາງ UNEP ມີຄຳເຫັນເພີ່ມເຕີມ.

ກອງ​ປະຊຸມ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ເປັນ​ເວລາ 2 ວັນ ​ແລະ ​ໄດ້​ປິດ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 12 ພຶດສະພາ 2017.

LAST_UPDATED2