English (United Kingdom)Lao

Login Formສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ສະມາຊິກ : 3
Content : 132
ເວັບລິງ : 6
Content View Hits : 196835
ເຮົາມີ 2 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ວິທີການສຳຫຼວດອາຍເຮືອນແກ້ວ ການສ້າງບົດສື່ສານ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທີ 3 PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 25 ເມສາ 2017 ເວລາ 13: 44

ກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ວິທີການສຳຫຼວດອາຍເຮືອນແກ້ວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງບົດສື່ສານ ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທີ 3 ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ6-7 ເມສາ2017, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຣີສອດ ນາປາກວາງ, ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ໃນຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນທີ 6-7 ເມສາ 2017, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ກພປ), ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ກຊສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ​​​ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ວິທີການສຳຫຼວດອາຍເຮືອນແກ້ວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງບົດສື່ສານ ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທີ 3 ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ6-7 ເມສາ2017, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຣີສອດ ນາປາກວາງ,ທ່າລາດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ອຳໄພວັນອຸດົມເດດ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະ​ແນ​ກສຳຫຼວດ ​ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ​ອາຍ​ເຮືອນ​ແກ້ວ, ກພປ, ກຊສ. ກອງ​ປະຊຸມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ປະກອບ​ດ້ວຍ ​ຄະນະ​ວິຊາການປະສານງານ ທີ່ມາຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,ຂະແໜງການ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ກະຊວງ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້,ຄະນະ ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້,ຄະນະ ກະເສດສາດ, ​ແລະ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ ​ ລວມທັງໝົດ 20 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເເມ່ນ:

ຍົກລະດັບ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ຄະນະປະສານງານ ກ່ຽວກັບ ວິທີການສຳຫຼວດອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການນຳໃຊ້ ຊອບແວຣ໌ ການສຳຫຼວດອ້າຍເຮືອນແກ້ວ ເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການປ່ອຍອາຍເຮືອແກ້ວ  ແລະ ການດູດຊັບ ທາດຄາບອນໄດອອກຊາຍ ໃນສອງ ຂະແໜງການຄື:  ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ຂະແໜງປ່າໄມ້;

ກອງປະຊຸມ​​ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນໄລຍະ 2 ວັນ ໂດຍໄດ້​ມີ​ການ​ຝຶກການນຳໃຊ້ຊອບແວຣ໌ແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກຂະແໜງການ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ລົງໃນຊອບແວຣ໌ດັ່ງກ່າວໂດຍນຳໃຊ້ຊອບແວຣ໌ IPCC ປີ 1996 ແລະ 2006 ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສໍາຫຼວດອາຍເຮືອນແກ້ວ ກໍຄືການສ້າງບົດສື່ສານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທີ 3 ຂອງ ສປປ ລາວ;

ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສາມາດສັງເກດ ແລະ ຕີລາຄາໄດ້ວ່າ ບັນດາຜູ້ແທນຈາກຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມ ສາດມາດນຳໃຊ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວິທີການປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ ຊອບແວຣ໌ IPCCໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກ ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້;

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະຂອງກອງປະຊຸມ​ ​ເຊິ່ງ​ເລີ່​ມ​ແຕ່​ເວລາ 8:30 ຂອງວັນທີ 6 ເມສາ 2017 ​ແລະ ​ໄດ້​ປິດ​ລົງ ​ເວລາ 16:00ໂມງ ຂອງວັນທີ່ 7 ເມສາ 2017.

LAST_UPDATED2