English (United Kingdom)Lao

Login Formສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ສະມາຊິກ : 3
Content : 132
ເວັບລິງ : 6
Content View Hits : 196837
ເຮົາມີ 2 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 21 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 15: 05

ການ​ປຶກສາຫາລື ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ກພປ) ແລະ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ມຊ.

ໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ 2017.

 

ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພ​ພິ​ບັດ ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າອາ​ກາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ​ໄດ້​ຕ້ອນຮັບຄະນະ ບໍດີ ແລະ ທີມງານ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ມຊ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມືກັນໃນຕໍ່ໜ້າ, ໃນຄັ້ງວັນທີ 17 ກຸມພາ 2017, ທີ່ຫ້ອງທ່ານຮັກສາການ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືໃນຄັ້ງນີ້, ນຳພາໂດຍທ່ານ ສັງຂານ ທ່ຽງທຳມະວົງ, ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ, ກຊສ ແລະ ທ່ານ ຮສ ແກ່ນຈັນ ສິນສຳພັນ, ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ມຊ. ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມທັງໝົດ 10 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມື ແລະ ແລກ​ປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການພັດທະນາຫຼັກສູດ ການຮຽນການສອນ ຂອງໜ່ວຍວິຊາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈ ທີ່ສາມາດ ຕອບສະໜອງຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ແກ່ ນັກວາງແຜນ, ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢ່າງມີສິດທິພາບໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ທັງສອງຝາຍ ໄດ້ສະເໜີການເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືຂອງສອງຝ່າຍມີປະສິດທິພາບໃນອານາຄົດ.​

LAST_UPDATED2