English (United Kingdom)Lao
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການເປັນຄູຝຶກໃນການກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນໄພພິບັດ ສຳລັບ ຜູ້ປະສານງານວຽກງານ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດປະຈໍາແຂວງ ຄັ້ງວັນທີ 2-6 ກຸມພາ 2015 ທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 10 ກຸມພາ 2015 ເວລາ 14: 41

ໃນວັນທີ 2-6 ກຸມພາ 2015, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັບ ອົງການ ອາຫານ​ໂລກ (WFP) ປະຈຳ​ ລາວ  ໄດ້ຈັດຝຶກ​ອົບຮົມ​ ກ່ຽວກັບ​  ກາ​ນ​ເປັນ​ຄູ​ຝຶກ ​ໃນ​ການກຽມພ້ອມ ​ແລະ ຕອບ​​ໂຕ້ສຸກ​ເສີ​ນ​ໄພພິບັດ ສຳລັບ​ຜູ້​ປະສານ​ງານ ວຽກງານປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸ​ມ​ໄພພິບັດ ປະຈຳ​​ແຂວງ​ ຂຶ້ນທີ່​ເມືອ​ງ ​​ຫຼວງພະ​ບາງ, ​ແຂ​ວງ ຫຼວງພະ​ບາງ, ກ​ອງປະ​ຊຸມ​ຝຶກ​ອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ບຸນຄົງ ​ໂພທິ​ໄຕ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະ​ແນ​ກ ຊັບພະຍາກອນທໍາ​ມະ​ຊາ​ດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​​ແຂວງ ຫຼວງພະ​ບາງ ເຊິ່ງມີ​ຜູ້ຕາງໜ້າ ​ແລະ ຜູ້ປະສານງານ ວຽກງານ​ປ້ອງກັນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸ​ມ​ໄພພິບັດ ຈາກຂະ​ແໜງການຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມ​ທັງ​ມີບັນດາ​ຄູ​ຝຶກທີ່​ມາ​ຈາກສູນ​ກາງ ຈຳນວນ 6 ທ່ານ ລວ​ມ ທັງໝົດ ​36 ກວ່າທ່ານ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການເປັນຄູຝຶກໃນການກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນໄພພິບັດ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະສານງານວຽກງານ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດປະຈໍາແຂວງ ຄັ້ງວັນທີ 26-30 ມັງກອນ 2015 ທີ່ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 10 ກຸມພາ 2015 ເວລາ 10: 52

ໃນວັນທີ 26-30 ມັງກອນ2015,ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັບອົງການອາຫານ​ໂລກ(WFP) ປະຈຳ​ສປປ ລາວໄດ້ຈັດຝຶກ​ອົບຮົມ​ ກ່ຽວກັບ​ ກາ​ນ​ເປັນ​ຄູ​ຝຶກ ​ໃນ​ການກຽມພ້ອມ ​ແລະ ຕອບ​​ໂຕ້ສຸກ​ເສີ​ນ​ໄພພິບັດ ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ປະສານ​ງານ ວຽກງານປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸ​ມ​ໄພພິບັດ ປະຈຳ​​ແຂວງ​ ຂຶ້ນທີ່​ເມືອ​ງ ​ໄຊ, ​ແຂ​ວງ ອຸ​ດົມ​ໄຊ,ກ​ອງປະ​ຊຸມ​ຝຶກ​ອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ບຸນທັນ ຈຳປາ​ສີ​ພະນີ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະ​ແນ​ກ ຊັບພະຍາກອນທໍາ​ມະ​ຊາ​ດ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​​ແຂວງອຸດົມ​​ໄຊເຊິ່ງມີ​ຜູ້ຕາງໜ້າ ​ແລະ ຜູ້ປະສານງານ ວຽກງານ​ປ້ອງກັນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸ​ມ​ໄພພິບັດ ຈາກຂະ​ແໜງການຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມ​ທັງ​ມີບັນດາ​ຄູ​ຝຶກທີ່​ມາ​ຈາກສູນ​ກາງຈຳນວນ 6 ທ່ານລວ​ມທັງໝົດ ​36 ກວ່າທ່ານ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມ ສຳມະນາ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານກົນໄກການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວພາຍໃຕ້ກົນໄກ (JCM) ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2015, ທີ່ ຣີສອດ ນາປ່າກວ່າງ, ທ່າລາດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 10 ກຸມພາ 2015 ເວລາ 10: 45

ໃນວັນທີ 15ມັງກອນ 2015, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ກພປ), ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ກຊສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ​​​ສຳ​ມະ​ນາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ​ຄືບໜ້າວຽກງານ​ກົນ​ໄກ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ​ໃນ​ການຫຼຸດຜ່ອນ​ອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ (JCM) ​ແລະ ວຽກງານ​ກົນ​ໄກ​ການ​ຕະຫຼາດ​ໃໝ່ຢູ່​ທີ່ ​ຣີສອດ ນາ​ປ່າ​ກວ່າ​ງ, ທ່າ​ລາດ, ​ແຂວງ ວຽງຈັນ. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ພູ​ວົງ ຫຼວງ​ໄຊຊະນະ, ຫົວໜ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ກອງ​ປະຊຸມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ປະກອບ​ດ້ວຍ ບັນດາ​ແຂກ​ທີ່​ມາ​ຈາກຫຼາຍຂະ​ແໜງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກສ່ວນລັດ ​ແລະ ​ເອກະ​ຊົນຄື: ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ, ກົມ​ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ, ກົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄຸນ​ນະພາ​ບສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບພະຍາກອນ​ປ່າ​ໄມ້, ກອງ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ສັງຄົມ, (ກຊສ), ກະຊວງ ສາທາລະນະ​ສຸກ, ກະຊວງ ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ, ກະຊວງ​ ພະລັງງານ ​ແລະ ບໍ່​ແຮ່, ກະຊວງ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ກະຊວງ ​ໂຍທາ​ທິການ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ຄະນະ​ວິທະຍາສາດ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ຄະນະ​ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ (ມຊ), ອົງການພັດທະນາ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ຕົວ​ເມືອງ​ວຽງຈັນ (ອພບ), ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊາດ (NAFRI), ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດໄຟຟ້າ​ລາວ (EDL), ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໄຟຟ້າມະຫາຊົນ (EDL Gen), ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ, ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ພັດທະນາ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ກະສິກຳ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ, ບໍລິສັດ ຜະລິດ​ຊີມັງ ວັງ​ວຽງ ​ແລະ IGES ລວມທັງໝົດ 40 ກວ່າທ່ານ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ການຄຳນວນການຄາດຄະເນ ການປ່ອຍອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ ຮອດປີ 2050, Workshop on the 2050 Energy and Emissions calculator and Global Climate Change Calculator Project, ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2015, ທີ່ໂຮງແຮມ ເມີກຽວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 10 ກຸມພາ 2015 ເວລາ 09: 55

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ ຂອງ​ວັນ​ທີ 27 ມັງກອນ 2015 ​ເວລາ 09:00, ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພພິບັດ ​ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມ​ກັບ ສະຖານທູດ​ອັງ​ກິດ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວໄດ້​ຈັດ​ກອງປະຊຸມສົນທະນາ ​ແລະ ​ແລກປ່ຽນ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ເພຶ່ອຊ່ວຍ​ພະນັກງານບັນດາ​ກະຊວງ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເພີ່ມ​ເຕີມ  ກ່ຽວກັບ ການ​ນຳ​ໃຊ້  ວິທີ​ການ​ຄຳນວນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ພະລັງງານເຖິງ ​ປີ 2050  ​ໂດ​ຍການ​ໃຊ້​ຜ່ານ​ເວ​ບ​ໄຊ ( web-based 2050 Calculator ) ​ເພຶ່ອຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ກຳນົດ​ນະ​ໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ພະ​ລັງ​ງານ ​ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ​ອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​​ແກ້ວ, ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ​​ທ່ານ ພູ​ວົງ ຫຼວງ ​ໄຊຊະນະ, ຫົວໜ້າກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພພິບັດ ​ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ( ກຊສ ​) ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ຟິລິບ ມາ​ໂລ​ນ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດຖະທູດ​ແຫ່ງ​ສະຫະ​ລາດ​ຊະ​ອານາຈັກ​ອັງກິດ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງ​ມີຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມທັງໝົດ 40

ກ່ວາ​ທ່ານ  ຊຶ່ງມາຈາກບັນດາກົມ, ກອງອ້ອມຂ້າງ ກຊສ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການເປັນຄູຝຶກ ໃນການກຽມພ້ອມ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຕໍ່ໄພພິບັດ ສຳລັບ ຜູ້ປະສານງານ ວຽກງານປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ປະຈຳກະຊວງ ໃນວັນທີ 15-19 ກັນຍາ 2014, ທີ່ທ່າລາດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ຈັນທີ່ 20 ຕຸລາ 2014 ເວລາ 10: 21

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 ມັງກອນ 2015, ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ເມືອງ ພຽງ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ. PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 22 ມັງກອນ 2015 ເວລາ 10: 13

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ ຂອງ​ວັນ​ທີ 7 ມັງກອນ 2015 ​ເວລາ 8:30, ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ປະຊາສຳພັນ, ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພພິບັດ  ​ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ​ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ  ແລະ  ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້​ຈັດ​ກອງປະ

ຊຸມໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ ​ແລະ ສ້າງ​ຈິດ​ສຳນຶກໃຫ້​ແກ່​ ພະນັກ​ງານ​ຄູ​-ອາຈານ ​ແລະ​ນັກຮຽນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​  ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ທີ່​ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ​ສົມບູນ ​ເມືອງ ​ພຽງ, ​ແຂວງ ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ, ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ​ທ່ານ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ​ເມືອງ, ​​ເມືອງ ພຽງ, ​ແຂວງ ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ, ຊຶ່ງ​ມີຜູ້​ເຂົ້າ​ທັງໝົດ 500 ກວ່າ​ຄົນ ລວມທັງ​​ພະນັກງານຂັ້ນ​ເມືອງ, ພະນັກງານ​ຄູ​ອາຈານ ​ແລະ ນັກຮຽນ ຂອງ​​ໂຮງຮຽນມັດ​ທະ​ຍົມ​ສົມບູນ ​ເມືອງ​ ພຽງ, ​​ແຂວງ ໄຊ​ຍະ​ບູລີ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ມັງກອນ 2015, ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ເມືອງ ປາກລາຍ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ. PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 22 ມັງກອນ 2015 ເວລາ 10: 29

ກອງປະຊຸມ​ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ ​ແລະ​ ສ້າງ​ຈິດ​ສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ມັງກອນ 2015,

ທີ່​ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ​ສົມບູນ ເມືອງ ປາກລາຍ, ແຂວງ ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ.

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ ຂອງວັນ​ທີ 13 ມັງກອນ 2015 ​ເວລາ 8:30, ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ປະຊາສຳພັນ, ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພພິບັດ ​ແລະ  ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ,  ​ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ  ແລະ  ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດ

ກອງປະຊຸມໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ ​ແລະ ສ້າງ​ຈິດ​ສຳນຶກໃຫ້​ແກ່​ ພະນັກ​ງານ​ຄູ​-ອາຈານ ​ແລະ​ ນັກຮຽນ ກ່ຽວກັບ  ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ທີ່​ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ​ສົມບູນ ​ເມືອງ ປາກລາຍ, ​ແຂວງ ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ, ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ​ທ່ານ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການ​ປົກຄອງ​ເມືອງ, ​ເມືອງ ປາກລາຍ, ​ແຂວງ ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ, ຊຶ່ງ​ມີຜູ້​ເຂົ້າ​ທັງໝົດ 600 ກວ່າ​ຄົນ ລວມທັງ​​ພະນັກງານຂັ້ນ​ເມືອງ, ພະນັກງານ​ຄູ​ອາຈານ ​ແລະ ນັກຮຽນ ຂອງ​​ໂຮງຮຽນມັດ​ທະ​ຍົມ​ສົມບູນ ​ເມືອງ​ ປາກລາຍ, ​​ແຂວງ ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ.

ຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະຊາຊົນ ​ແລະ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງສະພາບ,  ສາເຫດ,  ຜົນກະທົບ,  ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ

ທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມສຳຄັນ   ໃນ

ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

( ບັນຍາກາດໃນການຝືກອົບຮົມ )

( ບັນຍາກາດການຖາມ-ຕອບ ຂອງກິດຈະກຳ )

 
ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການເປັນຄູຝຶກ ໃນການກຽມພ້ອມ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຕໍ່ໄພພິບັດ ສຳລັບ ຜູ້ປະສານງານ ວຽກງານປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ປະຈຳກະຊວງ ໃນວັນທີ 15-19 ກັນຍາ 2014, ທີ່ທ່າລາດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 23 ຕຸລາ 2014 ເວລາ 08: 55

ຝຶກ​ອົບຮົມ​ ກ່ຽວກັບ ການ​ເປັນ​ຄູຝຶກ ​ໃນການກຽມພ້ອມ ​ແລະ ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ສຸກ​​ເສີນຕໍ່​ໄພພິບັດ  ສຳ​ລັບ ຜູ້​ປະສານງານ ວຽກງານ​ປ້ອງກັນ  ຄວບ​ຄຸມໄພພິບັດ ປະຈຳ​ກະຊວງ ໃນວັນທີ 15-19 ກັນ​ຍາ 2014,

ທີ່ທ່າລາດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 15-19 ກັນຍາ 2014, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັບ ອົງການ ອາຫານ​ໂລກ (WFP) ປະຈຳ​ລາວ ​ແລະ ສູ​ນ ກຽມພ້ອມ​ໄພພິບັດອາຊີ (ADPC) ໄດ້ຈັດຝຶກ​ອົບຮົມ​ ກ່ຽວກັບ​ ກາ​ນ​ເປັນ​ຄູ​ຝຶກ ​ໃນ​ການກຽມພ້ອມ ​ແລະ ຕອບ​​ໂຕ້ສຸກ​ເສີ​ນ ຕໍ່​ໄພພິບັດ ສຳລັບ​ຜູ້​ປະສານ​ງານ ວຽກງານປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸ​ມ​ໄພພິບັດ ປະຈຳ​ກະຊວງ​ ຂຶ້ນທີ່ ທ່າ​ລາດ, ​ແຂ​ວງ ວຽງຈັນ, ກ​ອງປະ​ຊຸມ​ຝຶກ​ອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ໄກສອນ ຖັນ​ທະ​ເທບ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ກຊສ), ທັງ​ເປັນ ຫົວໜ້າ ກອງ​ເລຂາ​ຄະນະ​ກຳມະການ ປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ໄພພິບັດ ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ແລະ Mr. Alan Johnson, ຕາງໜ້າ ອົງການ​ ອາຫານ​ໂລກ (WFP), ເຊິ່ງມີ​ຜູ້ຕາງໜ້າ ​ແລະ ຜູ້ປະສານງານ ວຽກງານ​ ປ້ອງກັນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸ​ມ​ໄພພິບັດ ຈາກກະ ຊວງຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ແລະ ພະນັກງານ ພາຍ​ໃນ ກຊສ, ລວ​ມທັງໝົດ ​30 ກວ່າທ່ານ.

 

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ:

  • ສ້າງ​ຄວາມ​​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ພະນັກງານ ກພປ, ກົມ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍ​​ໃນກຊສ​, ຜູ້​ຕາງໜ້າ ​ແລະ ຜູ້ປະສານ​ງານວຽກງານ ປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ໄພພິບັດ ຈາກກະຊວງ​ຕ່າງໆທີ່​ກ້ຽວຂ້ອງ ຮຽນຮູ້​ເຖິງຂັ້ນຕອນ, ຂະ​ບວນການ ​​ໃນການວາງແຜນ ການກຽມພ້ອມ ​ແລະ ຕອບ​ໂຕ້​ສຸ​ກ​ເສີນຕໍ່​ກັບ​ໄພພິບັດ​ ແລະ ການຈັດ​ຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກງານ​ການ​ເຕືອນ​ໄພລ່ວງໜ້າເພື່ອ​ນຳ​​ໄປ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເຂົ້າ​​ໃນ​ຂະ​​ແໜງການ​ຂອງຕົນ;
  • ​ເພື່ອຄົ້ນ​ຄວ້າ ​ແລະ ມີ​ຄຳ​ເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງຄູ່​ມື ກ່ຽວກັບ ຂະ​ບວນການ​ຕອບ​ໂຕ້ສຸກ​ເສີ​ນ, ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ລ່ວງໜ້າ​ ​ແລະ ກຽມພ້ອມ​ຕອບ​​ໂຕ້​ໄພພິບັ​ດ ​ໃນ​ ສ ປປ ລາວ;

ພາຍຫຼັງ ສຳ​ເລັດຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ແລ້ວ ຈະ​ໄດ້​ຄັດ​ເລືອກ​ເອົາ​ບັນດາ​ນັກ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ​ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ລົງ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃຫ້​ແກ່ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ ຢູ່​ແຂວງ ຫຼວງພະ​ບາງ ​ແລະ ​ແຂວງ ອຸດົມ​ໄຊ ພາຍ​ໃນ​ປີ 2015.

ປະທານ​ກອງ​ປະຊຸມ                         ການ​​ແລກປ່ຽນ ​ແລະ ຖອນ​ຖອນ​ບົດຮຽນ​ທີ່​ໄດ້​ຮຽນມາ

ພາບ​ລວມ

ການມອບ​ໃບ​​ຢັ້ງ​​ຢືນ

 
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຜົນການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ພຸດທີ່ 15 ຕຸລາ 2014 ເວລາ 16: 02

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຜົນການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 26 ກັນຍາ 2014,  ກົມ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຜົນການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຮ່າງກົດ

ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພພິບັດ  ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ( IDCRM ),  ທີ່ຫ້ອງ

ປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ວັນຊະນະ ຣີເວີໄຊຣ໌, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໂດຍ ພາຍໃຕ້ການເປັນ

ປະທານ ຂອງ ທ່ານ ພູວົງ ຫຼວງໄຊຊະນະ, ຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,  ເຊິ່ງມີຜູ້

ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 34 ກ່ວາທ່ານ ຈາກກະຊວງ ຍຸດຕິທໍາ, ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ

ດີການ-ສັງຄົມ,  ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ,  ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ,  ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ບັນດາກົມ, ກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ກຊສ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ  ຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້  ແມ່ນເປັນການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງການສຶກສາ

ເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນ

ຟ້າອາກາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະຂອງກອງປະຊຸມ​ເປັນເວລາໜຶ່ງວັນ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ເວລາ 08:30-16:30 ໂມງຂອງວັນດຽວກັນ.

 
ບົດຄວາມ ອື່ນ ໆ...
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 9 of 14