English (United Kingdom)Lao
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ຖະແຫຼງການ ຂອງ ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ COP22 PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 06 ທັນວາ 2016 ເວລາ 10: 49

ຖະແຫຼງການຂອງ ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງສປລາວ

ທີ່ກອງປະຊຸມລະດັບສູງລັດພາຄີສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຄັ້ງທີ 22,

ອະນຸສັນຍາກຽວໂຕວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຄັ້ງທີ 12

ແລະສັນຍາປາຣີວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຄັ້ງທີ1, ທີ່ນະຄອນຫຼວງມາຣາເກັດ,

ລາຊະອານາຈັກມາຣົກ, ຄັ້ງວັນທີ 15-17 ພະຈິກ 2016

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແລະຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ສຸກທີ່ 18 ພະຈິກ 2016 ເວລາ 10: 55

ກອງປະຊຸມ​ ເປີດ​ໂຄງການສ້າງ​ຄວາ​ມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໄພພິບັດ ​ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ​ແລະ ​ໂຄງການສ້າງຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນ ​ໃນ​ການຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽ​ງໄພພິບັດ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ວຽກງານ​ການສຶກສາ ​ແລະ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ ຂອງ ​ຊຸມ​ຊົນ. ໃນຄັ້ງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2016, ທີ່ ​ໂຮງ​ແຮມ ພູນ​ຊັບ, ທ່າ​ລາດ, ​ແຂວງ ວຽງຈັນ.

ພາບລວມ

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ສຸກທີ່ 04 ພະຈິກ 2016 ເວລາ 11: 03

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນ

ແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຜີຍແຜ່ຄາດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂ້ບັນຫາ

ການປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ລັດພາຄີ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 21.

ໃນຄັ້ງວັນທີ 12-13 ຕຸລາ 2016, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ຣີສອດນາປ່າກວາງ, ທ່າລາດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.

ປະທານກອງປະຊຸມ

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວຽກງນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ຈັນທີ່ 31 ຕຸລາ 2016 ເວລາ 09: 34

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວຽກງນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ໃນຄັ້ງວັນທີ 4-7 ຕຸລາ 2016, ຢູ່ທີ່ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຂວງ ສາລະວັນ

ປະທານກອງປະຊຸມ

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
VACANCY ANNOUNCEMENT FOR National Consultant for Vulnerability and Adaptation Assessment under TNC PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 06 ກັນຍາ 2016 ເວລາ 11: 50

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR               

National Consultant for Vulnerability and Adaptation Assessment under TNC

 

Project Title:     Third National Communication (TNC) on Climate Change

Position Title: National Consultant (Lao national) for Vulnerability and Adaption

Funding: Project number GEF/5070-2724-4C96-2206-TNC

Location: Department of Disaster Management & Climate Change, MoNRE,  Vientiane, Lao PDR

Duration of Appointment: 12 months (extendable base on performance)

Expected Starting Date: November, 2016

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
VACANCY ANNOUNCEMENT FOR National Consultant for Greenhouse Gases Inventory under TNC PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 06 ກັນຍາ 2016 ເວລາ 11: 09

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR

National Consultant for Greenhouse Gases Inventory under TNC

 

Project Title:   Third National Communication (TNC)

Position Title: National Consultant (Lao national) for Greenhouse Gas Inventory (GHGI)

Funding: Project number 00048165

Location: Department of Disaster Management & Climate Change, MoNRE, Vientiane, Lao PDR

Duration of Appointment: 12 months (extendable base on satisfaction performance) 

Expected Starting Date: November, 2016

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດຳເນີນງານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 21 ກໍລິກົດ 2016 ເວລາ 14: 09

ກອງ​ປະຊຸມ ປຶກສາ​ຫາລື ກ່ຽວກັບ ສະພາບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ແຜນ​ດຳ​ເນີນ​ງານ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2013-2020 ໃນ​ຄັ້ງວັນ​ທີ 12-13 ກໍລະກົດ 2016​, ຢູ່​ທີ່ ​ໂຮງ​ແຮມ ​ເດິ​ແກ​ຣນລີ​ເວີ​ຊາຍ, ​ເມືອງ ວັງ​ວຽງ, ​ແຂວງ ວຽງຈັນ

ປະທານກອງປະຊຸມ

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ບົດລາຍງານສະພາບອາກາດປະຈຳເດືອນມິຖຸນາແລະຄາດຄະເນສະພາບອາກາດປະຈຳເດືອນກໍລະກົດ-ສີງຫາ-ກັນຍາ 2016 PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 30 ມິຖຸນາ 2016 ເວລາ 10: 30

ບົດລາຍງານສະພາບອາກາດປະຈຳເດືອນມິຖຸນາແລະຄາດຄະເນສະພາບອາກາດປະຈຳເດືອນກໍລະກົດ-ສີງຫາ-ກັນຍາ 2016

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
VACANCY ANNOUNCEMENT FOR LAO NATIONAL Assistant to Project Manager (APM) PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 30 ມິຖຸນາ 2016 ເວລາ 10: 04

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ບົດຄວາມ ອື່ນ ໆ...
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 4 of 14