English (United Kingdom)Lao
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ພຸດທີ່ 01 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 13: 39

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ

ເຂົ້າໃນວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃນກອບກົນໄກການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ພຸດທີ່ 01 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 11: 33

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃນກອບກົນໄກການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ

ໃນການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ (JCM) ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ

ຂອງປະເທດຢີ່ປຸ່ນ (IGES).

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
VACANCY ANNOUNCEMENT FOR Assistant to Project Manager (APM) PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ຈັນທີ່ 23 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 10: 23

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR 

Assistant to Project Manager (APM)

Background

UNEP is supporting the Government of Lao PDR to develop both their Biennial Update Report (BUR) and Third National Communication (TNC) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
VACANCY ANNOUNCEMENT FOR Project Accountant PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ຈັນທີ່ 23 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 10: 02

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR

Project Accountant

Background

UNEP is supporting the Government of Lao PDR to develop Biennial Update Report (BUR) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).  In this context, MONRE seeks a qualified candidate to provide the BUR with a competent Project Accountant who will provide support to the implementation of this project.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມປະຊຸມ ຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ ຮ່າງແຜນການກຽມຮັບມືກັບໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ,ຂອງ ສປປ ລາວ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 03 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 11: 41

ກອງປະຊຸມປະຊຸມ ຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ ຮ່າງແຜນການກຽມຮັບມືກັບໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ, ການປະເມີນຜົນແບບຮີບດ່ວນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໄພພິບັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 20-22 ທັນວາ 2016, ທີ່ທ່າລາດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 03 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 11: 16

ກອງ​ປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານ​ການຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ​ໂດຍ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ຂອງ ບົດບາດ​ຍິງ-​ຊາຍ ພາຍ​ໃຕ້ ​ໂຄງການ​​ລິ​ເລີ່​ມ ໃນ​ການຫຼຸດຜ່ອນ​ຜົນ​ກະທົບ​ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນ​ຄັ້ງວັນ​ທີ 16 ທັນວາ 2016​, ຢູ່​ທີ່ ​ໂຮງ​ແຮມ ​ເສດ​ຖາ​ປາລັດ, ​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈຳປີໂຄງການຄຸ້ມຄອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂະໜາດນ້ອຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະ ກຽມພ້ອມປ້ອງກັນໄພພິບັດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 03 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 11: 09

ກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈຳປີ

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂະໜາດນ້ອຍ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກຽມພ້ອມປ້ອງກັນໄພພິບັດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (LDCF 2); ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແບບປະສົມປະສານຢູ່ ສປປ ລາວ (IDCRM) ແລະ ຄາດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (INDC), ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2016 ທີ່ ​ໂຮງ​ແຮມ ເມືອງແທງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2016, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ກຊສ), ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ກຊສ) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (UNDP) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈຳປີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 3 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ  UNDP. ກອງປະຊຸມ ທົບທວນຮ່ວມປະຈໍາປີ ຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສັງຂານ ທ່ຽງທຳ​ມະ​ວົງ, ຮັກສາ​ການ​ຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພພິບັດ ​ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ແລະ ທ່ານ Balasubramaniam Murali, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມາຈາກແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ​ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ກົມ, ກອງ ພາຍໃນ ກຊສ, ບັນດາກະຊວງ ຕ່າງໆ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 136 ທ່ານ

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
VACANCY ANNOUNCEMENT FOR Project Accountant PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ສຸກທີ່ 09 ທັນວາ 2016 ເວລາ 14: 42

 

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ຄະນະຜູ້ແທນແຫ່ງສປປລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ COP22 PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 06 ທັນວາ 2016 ເວລາ 11: 17

ຄະນະຜູ້ແທນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ່ 22(COP22)

ຄະນະຜູ້ແທນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນຳໂດຍທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ​ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີວິຊາການຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງ​ປະຊຸມລັດ​ພາຄີ ຂອງ​ສົນທິສັນຍາ​ວ່າດ້ວຍການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ຄັ້ງ​ທີ22, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນຢູ່ທີ່​ເມືອງມາຣາເກັດ, ລາຊະອານາຈັກມາຣົກແຕ່ວັນທີ 7 ຫາ 18 ພະຈິກ 2016, ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ ສອງລະດັບຄື: ລະດັບ​ວິຊາ​ການ ​ແລະ ລະດັບ​ສູງ. ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ມີ​ບັນດາຜູ້ແທນຈາກລັດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທັງໝົດ 197 ປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການເຄືອຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ໃນທົວໂລກ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ປະມານ 22,500 ກວ່າຄົນ, ໃນນັ້ນມີປະມຸກລັດ/ຫົວໜ້າລັດຖະບານ ຫຼາຍກວ່າ 70 ທ່ານ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ບົດຄວາມ ອື່ນ ໆ...
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 3 of 14