ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ Print
Written by Vilat   
Tuesday, 26 May 2015 13:28

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານສຳຫຼວດ-ວັດແທກ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີພັນດອນ ສີຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Last Updated on Tuesday, 26 May 2015 14:09