ພິທີເຊັນສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ Print
Written by ຄອນສະຫວັນ ທອງສະຫວັດ   
Thursday, 05 September 2013 09:57

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 1 ກຸມພາ 2013 ທີ່ໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນຂອງລັດ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ທຳມະຊາດ ແລະ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຈຳກັດ. ພິທີເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມເຊັນໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ອາຄົມ ຕຸນາລົມ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ Young-Ju CHOI ປະທານບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຈຳກັດ.

ໂຄງການສ້າງເຂື້ອນໄຟຟ້າ ເຊປ່ຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ເປັນໂຄງການໜຶ່ງ ທີ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ 2006 ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ທາງໂຄງການ ແມ່ນບໍລິສັດ ເອັສເຄ ວິສະວະກຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ຕໍ່ມາໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2008 ໄດ້ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ແມ່ນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ທາງໂຄງການ ແມ່ນບໍລິສັດ ເອັສເຄ ວິສະວະກຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ເພື່ອດຳເນີນໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຊຶ່ງກວມເອົາສອງ ແຂວງຄື: ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື, ມີຂະໜາດຄວາມແຮງ 500 KV, ມີສາຍສົ່ງແຮງສູງ 230 KV ແລະ ມີກຳລັງການຜະລິດ 390 MW. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໃຊ້ເງິນລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນຈຳນວນ ສອງພັນເກົ້າສິບເຈັດຕື້ກີບ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຖືຮຸ້ນຈາກ ສີ່ພາກສ່ວນຄື: ລັດຖະບານລາວຖືຮຸ້ນ 24%, ບໍລິສັດ SK Engineering & Construction Co., Ltd 26%, ບໍລິສັດ Kerea Western Power Co., Ltd 25% ແລະ ບໍລິສັດ Ratchaburi Electric Generating Holding Public Company Limited 25%.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບເລກທີ 2136/ກຊສ, ຄັ້ງວັນທີ 26 ມີນາ 2012 ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ, ສະບັບເລກທີ 2138/ກຊສ, ຄັ້ງວັນທີ 26 ມີນາ 2012.

ຜ່ານການລົງສຳຫລວດເນື້ອທີ່ຢູ່ ສອງແຂວງ ຄື: ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ອັດຕະປຶ ເຫັນວ່າສຳລັບ ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຂອງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຊື່ງເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍສະຖານທີ່ຕັ້ງເຮືອນຈັກ ແລະ ສະຖານນີໄຟຟ້າ, ສະຖານ ທີ່ປຸກສ້າງຫ້ອງການ ແລະ ເຮືອນພັກພະນັກງານ ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດແມ່ນ 238 ເຮັກຕາ 5300 ຕາແມັດ. ກຳກົດເວລາໃນການເຊົ່າທີ່ດິນລັດແມ່ນ 32 ປີ ແລະ ບໍລິສັດ ຕ້ອຊຳລະຄ່າເຊົ່າໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ຕົກເປັນເງິນທັງໝົດ ໜຶ່ງລ້ານກວ່າ ໂດລາສະຫະລັດ

Last Updated on Friday, 07 October 2016 10:21