English (United Kingdom)Lao
ກ່ຽວກັບກົມ


ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວິລັດ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 24 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 22: 25

ກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ "ກທດ" ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜື່ງທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົນຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ມີພາລະບັດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະກະຊວງ

ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ.

LAST_UPDATED2
 
ບົດຄວາມ ອື່ນ ໆ...