English (United Kingdom)Lao
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ Vilat   
ມື້ຈັນທີ່ 21 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 14: 45

ກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ,

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,


ຖະໜົນ: ເຈົ້າອານຸວົງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ/ແຟກ: +856 21 223 485,

ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ

ເວບໄຊ: http://dla.monre.gov.la

LAST_UPDATED2