English (United Kingdom)Lao

Login Formສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ສະມາຊິກ : 15
Content : 27
ເວັບລິງ : 6
Content View Hits : 35303

Who's Online

ເຮົາມີ 1 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ພະແນກ ທະບຽນ ແລະ ປະເມີນລາຄາ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ນ. ພຸດທະວັນ ຈັນທະສອນ   
ມື້ສຸກທີ່ 07 ຕຸລາ 2016 ເວລາ 11: 36

 

ທ່ານ ພູນສະຫວັດ ສຸພິດາ
ຫົວໜ້າ ພະແນກ

ທ່ານ ສີວິໄສ ສາລີວັນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແພກ

ທ່ານ ພູຂົງ ວັນນະລາຊ໌

ຮອງຫົວໜ້າພະແພກ

ທ່ານ ນາງ ນວນທາ ສິດທິປັນຍາ

ຮອງຫົວໜ້າພະແພກ

ຂະແໜງ

ຄຸ້ມຄອງການຂື້ນທະບຽນ
ນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ

ຂະແໜງ

ຄຸ້ມຄອງການຈົດທະບຽນ
ນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ

ຂະແໜງ

ປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ

ທ່ານ ວິໄລສັກ ໄຊຍະວົງ

ຫົວໜ້າ ຂະແໜງ

ທ່ານ ທະນົງສິນ ຈັນທະວົງ

ຫົວໜ້າ ຂະແໜງ

ທ່ານ ແກ້ວອຸດອນ ທິບວົງໄຊ

ຫົວໜ້າ ຂະແໜງ

ທ່ານ ຫົງສາ ພາມີໄຊ

ວິຊາການ

ທ່ານ ນາງ ລັດສະໝີ ພົງສີສັດຕະນາກ

ວິຊາການ

ທ່ານ ນາງ ອຸໄລລັກ ວັນນະໄລ

ວິຊາການ

ທ່ານ ນາງ ອອນ ບາງວັນໄຊ

ວິຊາການ

ທ່ານ ນາງ ພຸດທະວັນ ຈັນທະສອນ

ວິຊາການ

ທ່ານ ໄຊຍະເດດ ທຳມະວົງສາ

ວິຊາການ

LAST_UPDATED2