English (United Kingdom)Lao

Login Formສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ສະມາຊິກ : 15
Content : 27
ເວັບລິງ : 6
Content View Hits : 35176

Who's Online

ເຮົາມີ 1 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ພະແນກ ບໍລິຫານ-ແຜນການ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ພູວຽງ ວົງແສງເດືອນ   
ມື້ສຸກທີ່ 07 ຕຸລາ 2016 ເວລາ 11: 02
ທ່ານ ຈັນທະລາ ຈັນທິລາດ
ຫົວໜ້າ ພະແນກ
ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພິທີການ ຂະແໜງບໍລິຫານ-ແຜນການ ຂະແໜງແຜນການ-ສັງລວມ
ທ່ານ ພອນປະເສີດ ອິນທິລາດ
ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ
ທ່ານ ອິນຖະໜອມ ສິລິໂພຄາ
ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ
ທ່ານ ນ. ດາໄລຄຳ ໃບຍະວົງ
ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ
ທ່ານ ນ. ອຳພາພອນ ວົງມົນຕີ
ຫົວໜ້າຂະແໜງ
ທ່ານ ນ. ສູກສະຫວັນ ເພັດຊົມພູ
ຫົວໜ້າຂະແໜງ
ທ່ານ ນ. ແສງມະນີ ແສນອິນຄຳ
ຮ/ກ ຫົວໜ້າຂະແໜງ
ທ່ານ ພຸດສະດີ ແພງບຸດສາ
ວິຊາການ
ທ່ານ ກໍລະກົດ ເກດຕະວົງ
ວິຊາການ
ທ່ານ ນ. ພອນທິບ ບູນປະດິດ
ວິຊາການ

ທ່ານ ພູວຽງ ວົງແສງເດືອນ
ວິຊາການ
ທ່ານ ນ. ນ້ຳຝົນ ສິລິພັນ
ວິຊາການ
ທ່ານ ນ. ຫອມຫວນ ແສງຄຳເຮືອງ
ວິຊາການ
ທ່ານ ແສງອາທິດ ຄຳມີ
ວິຊາການ
ທ່ານ ນ. ພູຄຳ ດາລາວົງ
ວິຊາການ
LAST_UPDATED2