English (United Kingdom)Lao

Login Formສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ສະມາຊິກ : 15
Content : 27
ເວັບລິງ : 6
Content View Hits : 35226

Who's Online

ເຮົາມີ 1 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນລັດ ແລະ ລວມໝູ່ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄອນສະຫວັນ ທອງສະຫວັດ   
ມື້ສຸກທີ່ 07 ຕຸລາ 2016 ເວລາ 10: 10

ທ່ານ ພອນທິບ ນໍ່ແກ້ວ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ບົວລີວັນ ທຳມະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ແຫຼມທອງ ແດນອຸໄທ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ອານຸຈິດ ໄຊຍະເສນສຸກ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ຂະແໜງ

ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ດິນລັດ

ຂະແໜງ

ຂໍຫັນສິດໃຊ້ທີ່ດິນລັດເປັນດິນບູກຄົນ

ຂະແໜງ

ຂໍສິດໃຊ້ທີ່ດິນລັດ

ນາງ ມະລີນາ ໄຊຍະວົງ

ຮັກສາການຫົວໜ້າຂະແໜງ

ທ່ານ  ເອກສະຫວັນ ພານີວົງ

ຮັກສາການຫົໜ້າຂະແໜງ

ທ່ານ ອານຸພາບ ວັນນະບຸບຜາ

ຮັກສາການຫົວໜ້າຂະແໜງ

ນາງ ຄຳຝ່າຍ ແກ້ວມະນີ

ວິຊາການ

ນາງ ຈັນສຸກສັນ ເພັດກົມມະລີ

ວິຊາການ

ທ່ານ ວັດທະນາ ໄຊຊະນະ

ວິຊາການ

ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ທອງສະຫວັດ

ວິຊາການ

ນາງ ທອງວັນ ແກ້ວບຸນພັນ

ວິຊາການ

ນາງ ນ້ຳຝົນ ຫຼວງປະດິິດ

ວິຊາການ
ນາງ ນຸດຕາ ແກ້ວເມືອງຊອງ

ວິຊາການ


LAST_UPDATED2