English (United Kingdom)Lao

Login Formສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ສະມາຊິກ : 15
Content : 27
ເວັບລິງ : 6
Content View Hits : 35173

Who's Online

ເຮົາມີ 1 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ພະແນກ ສຳມະໂນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ແກ້ວນິມິດ ໄຊຊະນະວົງໄຊ   
ມື້ສຸກທີ່ 07 ຕຸລາ 2016 ເວລາ 09: 32
ທ່ານ ສົມຈິດ ເທບປັນຍາ
ຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ສຸກສະໝອນ ແສງຈັນ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ບົວວັນ ຄໍ້າພິລາວົງ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ຂະແໜງສຳມະໂນ ຂະແໜງໄອທີ ຂະແໜງປະຊາສຳພັນ
ທ່ານ ບູນລວມ ລໍມະນີ
ຫົວໜ້າຂະແໜງ
ທ່ານ ມິດສະໄໝ ແກ້ວເທື່ອນຄຳ
ຫົວໜ້າຂະແໜງ
ທ່ານ ນ ສຸກພາພັນ ສີຫາເທບ
ວິຊາການ
ທ່ານ ເປເລ້ ຈັນທະລາສຸກ
ວິຊາການ
ທ່ານ ແກ້ວນິມິດ ໄຊຊະນະວົງໄຊ
ວິຊາການ
ທ່ານ ນ ອານຸຊະລາ ວິໄລລັງສີ
ວິຊາການ
ທ່ານ ນ ຂັວນໄພ ພາມີໄຊ
ວິຊາການ
ທ່ານ ເກດສຸລິນ ໃຊສາອາດ
ວິຊາການ
LAST_UPDATED2