English (United Kingdom)Lao
ລະບົບການເຮັດວຽກ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 19 ມິຖຸນາ 2012 ເວລາ 10: 50

 

ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານຕາມ ຫຼັກການດັ່ງນີ້:

  • ປະຕິບັດຫລັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບສົມທົບກັບການປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວຕາມລະບົບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງບົນພື້ນຖານມີການແບ່ງງານກັນຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງໃນໝູ່ຄະນະ ພ້ອມທັງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະ ສິດໃນການຕັດສິນບັນຫາພາຍໃນຂອບເຂດຂອງແຕ່ລະຂັ້ນ; ໃນກໍລະນີລາພັກ, ໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄລຍະຍາວ ຫຼື ທາງໄກ ຕ້ອງມີການ ມອບໝາຍ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຮັບຜິດຊອບແທນ;
  • ເຮັດ​ວຽກ​ມີ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ລະອຽດ, ​ແກ້​ໄຂ​ຢ່າງ​ມີ​ຈຸດ​ສຸມ ​ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນ​ແຕ່ ລະ​ໄລຍະ; ປະສານ​ສົມທົບ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນກັບຫ້ອງການ, ບັນດາ​ກົມ, ກອງ, ສະ​ຖາ​ບັນ ​ແລະ ສູນອ້ອມ ຂ້າງ ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ບັນດາ​ຂະແໜງສາຍຕັ້ງຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ;
  • ທຸກ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ຂອງ​ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ ແມ່ນ​ຢູ່ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຊີ້ນໍາ, ນໍາພາ ຂອງ​ ລັດຖະມົນຕີ ​ວ່າການ ​ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ;
  • ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ, ສ່ອງແສງປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນແລະ ປະຈຳປີ. ສະຫລຸບສັງລວມ ສະພາບການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະພັກແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ​ເປັນປົກກະຕິ.
LAST_UPDATED2