English (United Kingdom)Lao
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 05 ກໍລິກົດ 2016 ເວລາ 12: 50
ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ກປສສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ( ບປຜສ ) ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງ ເຂດບ້ານແມ່ ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

 

 

ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ແລະ ຄະນະປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ໄຊຍະເວດ ວິໄຊ ຫົວໜ້າ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ທ່ານ ບຸນຄົງ ຫຼ້າຈຽມພອນ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຮຸນ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ໃນກອງປະຊຸມຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ຕໍ່ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ສະພາບລວມການພັດທະນາໂຄງການໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ (ບປຜສ). ໃນວາລະກອງປະຊຸມ ບັນດາຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມກໍໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງບົດລາຍງານ (ບປສຜ) ມີເນື້ອໃນຮັດກຸມ ແລະ ຄົບຖ້ວນສົມບູນກ່ອນເກົ່າ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ບປສຜ ສາມາດຮັບຮອງເອົາໄດ້ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ປຶກສານຳເອົາທຸກຄຳຄິດເຫັນດັ່ງກ່າວປະກອບເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ ຊຶ່ງມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນ ກອງປະເມີນຜົນກະທົົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ພຊສ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຫຊສ ເມືອງຮຸນ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ່ຕາງໜ້າປະຊາຊົນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ຕໍ່ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ສະພາບລວມການພັດທະນາໂຄງການໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ (ບປຜສ). ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ ບປຜສ ເພື່ອໃຫ້ຜູ່ພັດທະນາໂຄງການນຳໄປປັບປຸງບາງບັນຫາຄືນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຕົວເລກຂໍ້ມູນຕ້ອງໄດ້ທົບທວນແລະກວດກາຄືນ ໂດຍມີຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງເກັບກຳສຳຫຼວດຂໍ້ມູນນຳເພຶ່ອຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກຳນົດຜົນກະທົບໃຫ້ຖືກຕ້ອງຈະແຈ້ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນເພີ່ມເຕີມ, ສຳລັບບັນດາຜົນກະທົບຕ່າງໆທີ່ກຳນົດອອກມາ ທາງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ກຳນົດມາດຕະການແກ້ໄຂຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃຫ້ກຳນົດແຜນການຂຸດຄົ້ນ, ແຜນການຟື້ນຟູ ແລະ ປິດບໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຈະແຈ້ງ ແລະ ລະອຽດຕື່ມ.

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ໄຊຍະເວດ ວິໄຊ ປະທານ (ຕາງໜ້າ ຄະນະປະທານ) ກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ​ໄດ້ບັນລຸຜົນ ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ​ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມທີ່​ວາງ​ໄວ້, ພ້ອມ​ທັງ​​ເນັ້ນໜັກ​ໃຫ້​ ບໍລິສັດ​ທີ່​ປຶກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ສືບຕໍ່ສົມທົບ​ແໜ້ນກັບ​ຜູ່​ພັດທະນາ​ໂຄງການ ນໍາ​ເອົາ​ບັນຫາ​ສໍາຄັນ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ກັນ​ໃນ​ທີ່​ປະຊຸມ ​ໄປ​ພິຈາລະນາ ສືບຕໍ່ປັບປຸງ​ບົດ ​ໃຫ້​ສົມບູນ, ຄົບ​ຖ້ວນ​ ທັງ​ໃຫ້ລະອຽດ ​ແລະ ຈະ​ແຈ້ງ​ ເປັນ​ທີ່​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ໄດ້​​ໃນຕໍ່ໜ້າ.

LAST_UPDATED2