English (United Kingdom)Lao
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ບປຜສ ໂຄງການພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 05 ກໍລິກົດ 2016 ເວລາ 12: 37

 

ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ກປສສ), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ວິຊາການ ເພື່ອຜ່ານຮ່າງບົດລາຍງານ ໂຄງການພະລັງງານ ຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ຂອງບໍລິສັດ ນໍ້າ ແລະ ໄຟຟ້າສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ ຂື້ນເປັນເວລາ 2 ວັນ (14-15 ມິຖຸນາ 2016) ທີ່ໂຮງແຮມເພັດເມືອງຊໍາ ແຂວງຫົວພັນ, ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ໄຊຍະເວດ ວິໄຊ ຫົວໜ້າ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ວິຊາການ ກປສສ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫົວພັນ, ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງຊຳເໜືອ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ.

 

 

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ລົງກວດກາຕົວຈິງພາກສະໜາມ ໜຶ່ງ ວັນ ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ມີການປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ໃນຕອນທ້າຍພິທີ ທ່ານ ໄຊຍະເວດ ວິໄຊ ຫົວໜ້າກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ປືກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສົມທົບກັບບ້ານ, ກັບຜູ່ພັດທະນາໂຄງການ ນຳເອົາບັນຫາສຳຄັນທີ່ໄດ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມ ໄປພິຈາລະນາສຶບຕໍ່ປັບປຸງບົດລາຍງານ ໃຫ້ສົມບູນ, ຄົບຖ້ວນ  ແລະ ລະອຽດຈະແຈ້ງ ເປັນທີ່ຮັບຮອງເອົາໄດ້.

LAST_UPDATED2