English (United Kingdom)Lao
ການລົງພາກສະໜາມຕົວຈິງ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຫີນປະດັບ ເຂດເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງຫົວພັນ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ທ. ຈັນທະວີ   
ມື້ພຸດທີ່ 16 ມີນາ 2016 ເວລາ 15: 18

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຫິນ​ປະດັບ (ຫີນ Darh green serpentinite ແລະ ຫີນ piebald serpentinite ແລະ Granite) ມີເນື້ອທີ່ 75 ເຮັກຕາ ຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານພຽງຍໍາ, ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງຫົວພັນ ຊຶ່ງບໍລິສັດ ລາວປູຍິງ ບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ  ໄດ້ຮັບສໍາປະທານຂຸດຄົ້ນຈາກລັດຖະບານ. ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ເປັນບໍລິສັດລົງທຶນ ຈາກ ສປ ຈີນ 100% ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາປະທານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທອງ, ແຮ່ນິແກນ, ແຮ່ໂກບານ ແລະ ແຮ່ເຫຼັກ ໃນເນື້ອທີ່ 24 Km2 ເຂດເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງຫົວພັນ ຊຶ່ງຜ່ານການດໍາເນີນການພັດທະນາໂຄງການ ໄດ້ພົບເຫັນຫີນປະດັບ ຈຶ່ງສະເໜີ ຂໍເພີ່ມແຮ່ຫີນປະດັບ ເຂົ້າໃນສັນຍາຂຸດຄົ້ນ ຂອງບໍລິສັດ. ຊຶ່ງໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທອງ, ແຮ່ນິແກນ, ແຮ່ໂກບານ ແລະ ແຮ່ເຫຼັກ ແມ່ນໄດ້ມີການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນປີ 2013. ສໍາລັບແຮ່ຫີນປະດັບ ບໍລິສັດໄດ້ສ້າງ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຮອງຮັບການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມ ສາມາດປ້ອງກັນ, ແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ. ຈາກການສໍາຫຼວດ ຄາດວ່າສາມາດກໍານົດອາຍຸການຂຸດຄົ້ນໄດ້ 21 ປີ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດຜະລິດໄດ້ 434.588 m3/ປີ ເພື່ອສົ່ງຈໍາໜ່າຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດ ວັນທີ 02 ມີນາ 2016 ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ກປສສ) ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງທ່ານ ໄຊຍະເວດ ວິໄຊ ຫົວໜ້າ ກປສສ, ໂດຍມີວິຊາການຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ເມືອງຊຽງຄໍ້ ພ້ອມດ້ວຍ ບໍລິສັດ ລາວປູຍິງ ບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ ເຂົ້າຮ່ວມລົງພື້ນທີ່ຕົວຈິງພາກສະໜາມ ເພື່ອເບິ່ງຈຸດປະກົດຂອງແຮ່, ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດອ້ອມຮອບເຂດສໍາປະທານ, ສະພາບພຶ້ນທີ່ທຳການຜະລິດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂຸດຄົ້ນ.

ການລົງກວດກາຕົວຈິງພາກສະໜາມ


 

ຫິນ​ປະດັບ ທີ່ປະກົດໃນເຂດໂຄງການ

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດ ການລົງກວດກາຕົວຈິງພາກສະໜາມ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຂື້ນທີ່ສະໂມສອນ ຂອງ​ເມືອງ​ຊຽງຄໍ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ໄຊຍະເວດ ວິໄຊ ຫົວໜ້າ ກປສສ ແລະ   ທ່ານ ພັນຕາ ທອນ​ວົງສາ ​ເຈົ້າ​ເມືອງໆ ຊຽງຄໍ້  ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລົງພາກສະໜາມທັງໝົດ ແລະ ຕົວແທນຂອງບ້ານທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຂົ້າຮ່ວມ.

ປະທານກອງປະຊຸມ

ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ ການດໍາເນີນ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ, ບັນຫາຜົນກະທົບ, ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ, ພັນທະຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງ ແຜນການດັ່ງກ່າວ.

ບັນຍາກາດກອງປະຊຸມ

ບົນພື້ນຖານຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນບ່ອນອີງອັນສໍາຄັນເພື່ອ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງເນື້ອໃນ ຂອງ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງ ການຮັບຮອງເອົາແຜນແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຮັບຮອງບົດລາຍງານແຜນການດັ່ງກ່າວ.


ພາບຖ່າຍລວມໝູ່

LAST_UPDATED2