English (United Kingdom)Lao
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຂັ້ນເມືອງ ຂອງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປ່ຽນ-ຫ້ວຍຊອຍ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ທ. ພົນຍະລິດ   
ມື້ພຸດທີ່ 16 ມີນາ 2016 ເວລາ 14: 11

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 04 ມີນາ 2016 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສໍານັກງານປົກຄອງເມືອງ ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື, ໂດຍການເປັນປະທານ (ຄະນະປະທານຮ່ວມ) ຂອງທ່ານ ຖາວອນ ວົງໂພສີ, ຮອງຫົວໜ້າ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ທ່ານ ສົມໄຊ ແກ້ວໂພສິງ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງສະໜາມໄຊ,  ທ່ານ ນະວາລັດ ນວນທອງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງອັດຕະປື,  ຊຶ່ງມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນກອງປະເມີນຜົນກະທົົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງອັດຕະປື ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຜູ່ຕາງໜ້າປະຊາຊົນຜູ່ທີ່ຖືກຜົນກະທົບເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 60 ທ່ານ.

ເນຶ້ອໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ ​ແນ​ໃສ່​ການຮັບ​ຟັງ​ການລາຍງານ​ ​ແລະ​ ການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ກັບ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປ່ຽນ-ຫ້ວຍຊອຍ, ເພຶ່ອສັງລວມ ເອົາບັນດາຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ຜູ່​ພັດທະນາ​ໂຄງການ​ນໍາເອົາ​ໄປ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ປັບປຸງ ເນື້ອໃນ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ, ຄົບ​ຖ້ວນສົມບູນ, ຈະ​ແຈ້ງ​ ​ແລະ ​ໃຫ້​ເປັນທີ່​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ໄດ້, ເຊິ່ງກອງ​ປະຊຸມ​ຕົກລົງ​​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ຕໍ່ກັບ​ ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ສັງຄົມ ​ແລະ ທໍາ​ມະ​ຊາດດັ່ງເນຶ້ອໃນລາຍລະອຽດລຸ່ມ​​ນີ້​ຄື: ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນເຂດບ່ອນທີ່ຈະມີການກໍ່ສ້າງໂຄງການ, ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດການຜົນ ກະທົບຕໍ່ທາງນ້ຳ, ລະບົບນິເວດ, ປ່າໄມ້, ພັນສັດປ່າ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດໂຄງການໃຫ້ລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບ ນໍ້າກິນ-ນ້ຳໃຊ້ ແລະ ນ້ຳທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊົນລະປະທານ; ສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດ ເອົາໃຈໃສ່ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຊາບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ເຂົ້າໃນການຕັດສິນນໍາທຸກຂະບວນການຕ່າງໆຂອງໂຄງການ.

ກອງປະຊຸມດຳເນີນມາເຖີງເວລາ 16:00 ໂມງ. ທ່ານຖາວອນ ວົງໂພສີ ປະທານ(ຕາງໜ້າ ຄະນະປະທານ) ກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາກອງ ປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ​ໄດ້ບັນລຸຜົນ ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ​ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມທີ່​ວາງ​ໄວ້, ພ້ອມ​ທັງ​​ເນັ້ນໜັກ​ໃຫ້​ ບໍລິສັດ​ທີ່​ປຶກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ສືບຕໍ່ສົມທົບ​ແໜ້ນກັບ​ຜູ່​ພັດທະນາ​ໂຄງການ ນໍາ​ເອົາ​ບັນຫາ​ສໍາຄັນ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ກັນ​ໃນ​ທີ່​ປະຊຸມ ​ໄປ​ພິຈາລະນາ ສືບຕໍ່ປັບປຸງ​ບົດ ​ໃຫ້​ສົມບູນ, ຄົບ​ຖ້ວນ​ ທັງ​ໃຫ້ລະອຽດ ​ແລະ ຈະ​ແຈ້ງ​ ເປັນ​ທີ່​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ໄດ້​​ໃນຕໍ່ໜ້າ.


LAST_UPDATED2