English (United Kingdom)Lao
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູມ ປືກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 3 PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ເຈ ລີຈັ່ງ   
ມື້ຈັນທີ່ 01 ກຸມພາ 2016 ເວລາ 00: 00

ໃນວັນທີ 12 ​ມັງກອນ ປີ 2016 ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ກປສສ), ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໄດ້ສົມທົບ​ກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສາລະວັນ ​​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູມ ແລະ ປືກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 3 ຂື້ນທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລາວັນ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ           ທ່ານ ຖາວອນ ວົງໂພສີ ຮອງຫົວໜ້າ ກປສສ, ທ່ານ ບຸນໂຮມ ໂກມສຸນີ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ທ່ານ ແກ້ວໂອໄດ    ໂສວັນແນນ  ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງນອງ,  ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ລືສີສະໜຫມຸດ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສາລະວັນ, ເຊິ່ງມີ​ຜູ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມທັງໝົດ 60ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ​ຂະ​​ແໜງ​ການ​ທີ​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ, ບ້ານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບຈາກໂຄງການ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ, ແລະ ບໍລິສັດທີປືກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

 

 


ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງກ່ຽວກັບບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ, ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 3, ​ຮັບ​ຟັງ​ການ​ສະ​ເໜີ​ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມ່ວນຊົນຕໍ່ກັບໂຄງການລົງທຶນ, ແລະ ສັງລວມເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອນຳໄປປະກອບສ້າງ ແລະ ປັບປຸ່ງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນ. ໃນໂອກາດນີ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນປະກອບຄຳເຫັນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນຫນັກໃສ່ບັນຫາສຳຄັນເຊັ່ນ: ການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຈໍຳນວນ 8 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃຫ້ຫລຸດຫນ້ອຍລົງ, ສຳລວດພື້ນທີ່ເຂດຈັດສັນຍົກຍ້າຍໃຫ້ລະອຽດວ່າຈະໄປຢູ່ຈຸດໃດ ລວມທັງການອອກແບບ, ເຮືອນຈັດສັນ, ງົບປະມານໃນການຕິດຕາມກວດກາ,  ງົບປະມານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ອຸປະກອນກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ.

 

LAST_UPDATED2