English (United Kingdom)Lao
ບົດແນະນຳດ້ານວິຊາການ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 08 ກັນຍາ 2015 ເວລາ 09: 25

ບົດແນະນຳດ້ານວິຊາການວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍແລະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ

LAST_UPDATED2