English (United Kingdom)Lao
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ກປສສ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜຂໍ້ມູນ ແລະ ປືກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງ ໂຄງການສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ທາຍຈຽງ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
ມື້ສຸກທີ່ 31 ຕຸລາ 2014 ເວລາ 09: 46

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2014 ຢູ່ທີຫ້ອງປະຊຸມພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງນໍ້າທາ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປະຊຸມປຶກສາຫາຫຼືຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງບົດລາຍ ງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໂຄງການປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ຂອງ ບໍລິສັດ ທາຍຈຽງ ຈໍາກັດ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຖາວອນ ວົງໂພສີ ຮອງຫົວໜ້າ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ທ່ານ ຈັນທີ ແກ້ວສຸພອນ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກສັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກອງປະເມີນຜົນກະທົົບຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ພະແນກສັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຫ້ອງການສັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເມືອງນໍ້າທາ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນ ເມືອງນໍ້າທາ ແລະ ຜູ້ຕາງ ໜ້າປະຊາຊົນຜູ້ທີຖຶກຜົນກະທົບເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 43 ທ່ານ

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ພິທີມອບອຸປະກອບເຄຶ່ອງໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງການໃຫ້ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ ງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ພົນຍະລິດ ໄຊເມືອງຄົມ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 28 ຕຸລາ 2014 ເວລາ 14: 03

ໃນຕອນບາຍ ເວລາ 14:00 ໂມງ ວັນທີ  13 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ມີ ພິທີມອບອຸປະກອບເຄຶ່ອງໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງການໃຫ້ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ ງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຂອງໂຄງການ ນ້ຳອູ2 ພິທີມອບແມ່ນໄດ້ຈັດ ທີ່ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນກຽດໂດຍ ທ່ານ ໄຊຍະເວດ ວິໄຊ ຫົວໜ້າກອງປະເມີດຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນຄົນມອບອຸປະກອບໃນຄັ້ງນີ້.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ໊ມູນ ແລະ ປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳແອດ 2 ແລະ 3. PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວົງໄຊ ສຸລິຍະວົງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 28 ຕຸລາ 2014 ເວລາ 13: 55

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 16 ຕຸລາ 2014, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ, ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສົມທົບກັບ ບໍລິສັດທິ່ປຶກສາ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈີເນຍລິງ ຈຳກັດ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ ຫາລືຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳແອດ 2 ແລະ 3, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ເມືອງຊຳເໜືອ, ແຂວງຫົວພັນ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ຖາວອນ ວົງໂພສີ ຮອງຫົວໜ້າ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ທ່ານ ດຣ ສົມທອງ ວິໄລພົນ ຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແຂວງຫົວພັນ, ທ່ານ ຫຼຽນໄຊ ບຸນມະນີ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຊຳເໜືອ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາຈາກກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງໆຊຳເໜືອ, ເມືອງຊອນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 53 ທ່ານ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ ( ຮ່າງສະບັບປັບປຸງສະບັບທີ 3 ) PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
ມື້ພຸດທີ່ 15 ຕຸລາ 2014 ເວລາ 09: 12

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8 ຕຸລາ 2014 ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່  ຮ່າງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊຍະເວດ ວິໄຊ ຫົວໜ້າກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາຈາກກົມກອງພາຍໃນກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕ່າງໜ້າຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນສິ່ງແວດ ລ້ອມໃນແຂວງທົົ່ວປະເທດ, ລວມທັງໝົດ 68 ທ່ານ

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມດຳເນີນຊີວິດການເມືອງ ຂອງໜ່ວຍພັກກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຄັ້ງວັນທີ 22-23 ກັນຍາ 2014 PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ພົນຍະລິດ ໄຊເມືອງຄົມ   
ມື້ຈັນທີ່ 29 ກັນຍາ 2014 ເວລາ 09: 39

 

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ຊາວໝຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ປະຈຳປີ 2014 ຊິງຂັນລາງວັນ ເລຂາ ຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ນ. ຈິດດາວອນ ສີສົມພອນ   
ມື້ຈັນທີ່ 29 ກັນຍາ 2014 ເວລາ 09: 31

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ່ 23 ກັນຍາ 2014 ເວລາ 17:00 ໂມງ ທີ່ເດີ່ນກິລາບານເຕະ ສະກໍປ່ຽນ ບ້ານຫ້ວຍຫົງ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ ລະຫວ່າງ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພົບກັບ ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດເຊິ່ງບັນຍາກາດການແຂ່ງຂັນ ທັງສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຕັມທີ່ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ກໍ່ສາມາດຍາດເອົາຊະນະມາໄດ້ 03 ປະຕູຕໍ່ 01.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ພິທີເປິດ ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ຊາວໝຸ່ມປະຈຳປີ 2014 ຊິງຂັນລາງວັນ ເລຂາ ຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ນ. ຈິດດາວອນ ສີສົມພອນ   
ມື້ຈັນທີ່ 29 ກັນຍາ 2014 ເວລາ 09: 16

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ບົດຄວາມ ອື່ນ ໆ...
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 9 of 15