English (United Kingdom)Lao
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ກປສສ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງ ລາວຄາຍຢວນ PDF Print E-mail
Written by ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
Tuesday, 05 July 2016 13:16

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2016, ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ( ກປສສ )ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ( ບປຜສ ) ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ເກືອກະລີ ຂອງບໍລິສັດລາວຄາຍຢວນ ຈຳກັດ ຢູ່ທີ່ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ໂດຍການເປັນປະທານ (ຄະນະປະທານຮ່ວມ) ຂອງ ທ່ານ ຖາວອນ ວົງໂພສີ,  ຮອງຫົວໜ້າ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ທ່ານ ບຸນສີ ພົມມະໄຊ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ທ່ານ ຈັນ ບຸກຜາລີວັນ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງທ່າແຂກ, ທ່ານສົມມະລາ ອ່ອນສີລິວົງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງໜອງບົກ, ຊຶ່ງມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນ ກອງປະເມີນຜົນກະທົົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ພຊສ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຫຊສ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ຫຊສ ເມືອງທ່າແຂກ, ຫຊສ ເມືອງໜອງບົກ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ຫຊສ ເມືອງໄຊບູລີ, ຜູ່ຕາງໜ້າປະຊາຊົນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

Last Updated on Monday, 11 July 2016 09:59
Read more...
 
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງ PDF Print E-mail
Written by ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
Tuesday, 05 July 2016 12:50
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2016, ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ( ກປສສ )ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ( ບປຜສ ) ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງ ເຂດບ້ານແມ່ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

Last Updated on Monday, 11 July 2016 10:02
Read more...
 
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ບປຜສ ໂຄງການພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ PDF Print E-mail
Written by ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
Tuesday, 05 July 2016 12:37

 

ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ກປສສ), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ວິຊາການ ເພື່ອຜ່ານຮ່າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຂອງໂຄງການພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ຂອງບໍລິສັດ ນໍ້າ ແລະ ໄຟຟ້າສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນຈະໄດ້ລົງກວດກາພື້ນທີ່ຕົວຈິງຂອງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ບ່ອນສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື.

 

Last Updated on Monday, 11 July 2016 09:55
Read more...
 
ກປສສ ລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 1 PDF Print E-mail
Written by ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
Tuesday, 05 July 2016 11:30

ໃນວັນທີ 10 ມີຖຸນາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ກປສສ) ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊຂະໝານ 1 ທີ່ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ນໍາໂດຍ ທ່ານຖາວອນ ວົງໂພສີ ຮອງຫົວໜ້າ ກປສສ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານວິຊາການພາກສ່ວນ ກປສສ, ພຊສ ແຂວງອັດຕະປື, ຫຊສ ເມືອງຊາ່ນໄຊ ແລະ ຜູ່ຕາງໜ້າບໍລິສັດໄຟຟ້າເຊຂະໜານ 1.

 

 

Last Updated on Monday, 11 July 2016 09:57
Read more...
 
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ PDF Print E-mail
Written by ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
Friday, 10 June 2016 11:35

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ເລກທີ 8056/ກຊສ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013

ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດເອກະສານ

Last Updated on Friday, 10 June 2016 11:39
 
ຄຳແນະນຳຂະບວນການ ສສຕ PDF Print E-mail
Written by ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
Thursday, 12 March 2015 15:37

ຄຳແນະນຳ ຂະບວນການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ

ສະບັບເລກທີ 8029/ກຊສ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013

ກົດນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດ

Last Updated on Friday, 10 June 2016 11:29
 
ຄຳແນະນຳຂະບວນການ ປຜສ PDF Print E-mail
Written by ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
Thursday, 12 March 2015 15:33

ຄຳແນະນຳ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ

ສະບັບເລກທີ 8030/ກຊສ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013

ກົດນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດ

Last Updated on Friday, 10 June 2016 11:30
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 15